Våren er her, og enkelte søknadsfrister nærmer seg. 1. april er søknadsfristen på småviltjakt for utenbygds i statsallmenningene i Ringebu. Fra og med i dag skjer søknaden her. De som har søkt om småviltjakt fra før, skal ikke søke på nytt. Søknader som har kommet inn til nå vil naturligvis være med i trekningen på samme måte som de søknadene som kommer inn på den nye søkersida vår.

(4. mars 2015)