FV27 thumbPå Venabygdsfjellet er det viktige vinterbeiter for villreinen. I perioden fra før jul til 1. mai er det stopp- og parkeringsforbud langs fv27. Hensikten er å minimere mennesklig ferdsel inn i sentrale villreinområder. Det nærmer seg kalvingstid, og det beste er om reinen får rolige dager i påskeutfarten.

Vi kan på det varmeste anbefale skiløypene på Venabygdsfjellet!

(2. april 2015)