Det var mange barn som visste at fisken på bildet var en ørret, at bjørnen ligger i hi om vinteren, at det var haren som hadde hoppa i snøen og forskjellen på rein, rådyr og elg.

De voksne fikk nok noe mer å bryne seg på. Men også her var det en som svarte rett på alt, og naturligvis mange som hadde nesten alt rett. Det er Åsdalstjønna naturreservat som har som formål å verne om hekkende ender og vadefugl. Blomstra på bildet er reinrose, sporet var av jerv og fuglen på bildet var en fjellvåk. Det er, som mange vet, utvida båndtvang i Ringebu. Her varer båndtvangen fra 1. april til 15. oktober.


Vinnere blant barna er Johanne Sandøy, Sør-Fron og Ilsa Lindvik, Fåvang. Begge to vil få et gavekort på kr 200 til bruk i Ringebu sentrum i posten.

Vinner blant de voksne er Kjell Arne Kaus, Ringebu. Han får både et gavekort på kr 400 til bruk i Ringebu sentrum og et sesongkort for fiske i statsallmenningene i Ringebu. Vi gratulerer alle tre.