dørmyrene småviltjaktVi har nå gått gjennom rapporter fra septemberjakta og tatt stilling til videre småviltjakt f.o.m. 6. oktober. Det er levert rapporter for 70 % av alle løste kort, og så langt er det felt 515 ryper. Det er nær en dobling i forhold til i fjor. Når vi tar hensyn til ikke innleverte rapporter og forventet uttak i perioden 1.-5. oktober nærmer vi oss et uttak på 15 % av taksert bestand.


Med bakgrunn i dette er det bestemt at det i perioden 6.-12. oktober leggs ut et begrenset antall dagskort for utenbygdsboende. 120 kort fordeles på de tre vante jaktfeltene i allmenningene (20 kort i felt 1, 60 i felt 2 og 40 i felt 3).
Kortene selges kun gjennom inatur fra fredag 3. oktober kl. 0900.

Innenbygdsboende kan jakte i perioden 1.-12. oktober ved å kjøpe kort i lokale butikker eller med allerede løste sesongkort.

Dagskvoter f.o.m. 6. oktober:
Felt 1: 1 lirype
Felt 2: 2 liryper 
Felt 3: 2 liryper

Rypejakta bli stoppet f.o.m. 13. oktober.

Utenbygds kort for småvilt foruten rype i perioden 6.10.-23.12. selges også på inatur, eller i lokale butikker (Fåvang jakt & våpen, Kvitfjelltunet, G-sport Ringebu, Måsåplassen, Lundes turisthandel, Statoil Stai). 


Hvordan kjøpe kort på inatur:

Det er opprettet tre salgssider på inatur, en for hvert jaktfelt. Mer informasjon om tilbudene finner du i denne linken.

- Hvis du ikke allerede har en bruker på inatur.no må du registrere brukernavn og passord her.
- Logg inn med brukernavn og passord her
- Velg først ønsket jaktfelt, så korttype med eller uten hund. Vær oppmerksom på at det må løses småviltkort inkl. lirype for jakt på denne arten. Kortyper for annet småvilt ligger også tilgjengelig.
- Jegeravgiften må være betalt for å få gjennomført kjøpet. Det er lurt å ha jegernummer og betalingskort klare ved kjøp.
- Salget skjer fortløpende og stoppes automatisk når antallsbegrensningen er nådd.

Salgsstart dagskort for utenbygds i perioden 6.-12. oktober:
fredag 3. oktober kl. 0900.