Kjeve thumbDa er det tid for oppsummering av årets reinsjakt. Vi ber om at reinskort, både for felte og ikke felte dyr, samt underkjever leveres fjellstyrekontoret så snart som mulig. Kjever skal rengjøres skikkelig og forsendelser per post pakkes inn i papir, ikke plast. Kjever og kort kan også legges i trekasse utenfor rådhuset.

(29. september 2014)