rypefangst thumbSmåviltjakta har startet med strålende vær, og det ser ut til at det er litt fugl å finne i fjellet. Vi minner om dagskvote på 2 liryper i felt 1 (Venabygdsfjellet), og 3 liryper i felt 2 (Friisvegen) og felt 3 (Breijordene).

Rapport for septemberjakta skal sendes inn så snart den er avsluttet. Jegere i jaktlag skal sende hver sin rapport, enten på jaktkortet eller helst via fjellstyrets hjemmeside: Jaktrapport
Innenbygds med sesongkort sender sin jaktrapport for september via rapportskjemaet over.

I tillegg skal en vinge fra hver skutte lirype sendes fjellstyrekontoret, eller legges i trekasse utenfor rådhuset i Ringebu. Merk med navn, periode og jaktfelt.