Langerompa thumbLangerompa er et lite vatn på Venabygdsfjellet med innløpsbekk fra elva Mya. Forandringer i elveløpet, kombinert med lite nedbør, har i det siste resultert i liten vannføring i denne kanalen. Det er nå gjort utbedringer som sikrer større tilførsel av oksygenrikt vatn til sommervarm ørret:
Tørr bekk, Tetting av kanal, Friskt vann.
(foto: Erik Hagen)

Og det kan nevnes at en slukfiskende modøl i forrige uke meldte om fangster av smellfeit fisk fra en halv- til trekvart kilo, så dette vatnet i veikanten er verdt et forsøk! (6. august 2014)