slakting thumbRingebu & Fåvang JFF, Ringebu fjellstyre og NJFF Oppland arrangerer opplæringsjakt på villrein i Ringebu 22.-24. august. Kurset er i første rekke et tilbud til ungdom i aldersgruppen fra 16 til 26 år. Jakta vil foregå i statsallmenningene i Ringebu, og med base på Imsdalsskolen. Les mer.

(17. juli)