Båtutsetting Indre Åsdalstjønn thumbIsen har gått i fjellet og fjellstyret har flere robåter til utleie. Båtene på Indre og Fremre Åsdalstjønn, Breitjønna og Samtjønna er klare for bruk. På Flaksjøen er det foreløpig en båt, og ytterligere en kommer mot neste helg. Båten på Søre Imssjø blir også klar i neste uke. Se mer om båtutleie her.
Ferske spor tyder på at fisken biter: Nordre Imssjø
(8. juni)