15. mai var fø19 kg Flaksjøen Foto T. Heggedal 2013rste dag av sommerens fiskesesong. På fjellet er det fortsatt igjen en del is på vatna, men med det flotte været som er nå, går det nok fort til det er mulig å prøve fiskelykken også til fjells. Både fiskekort for statsallmenningene og Ringebukortet er kjørt ut til fiskekortselgerne. Fiskekort for statsallmenningene gjelder for vatn i statsallmenningene, mens fiskekort for Ringebu gjelder for alle vatn og vassdrag i Ringebu kommune bortsett fra Lille Hirsjøen (Hirkjølen) og Kroktjønnet (Sør-Strand). Kort fås kjøpt hos kortselgere rundt omkring i bygda samt på inatur.no.