Reinsbukkskarvvola thumbTrekningen for innenbygds og Stor-Elvdøler er nå unnagjort, og listene finnes her:

Innenbygds
Stor-Elvdøler

Utenbygds trekkes i uke 21. (7. mai 2014, oppdatert 19. mai)