Har du tenkt deg på reinsjakt til høsten? Innenbygds jegere søker her. Utenbygds gjør det her. Søknadsfristen er satt til 1. mai.

Utenbygds småviltjegere søker her. Søknadsfristen på småviltjakt er 1. april.

Det vil bli ledig elgterreng i statsallmenningene i Ringebu i høst. Søknad legges inn på inatur fra 1. april til 1. mai. (10.03.14)