Fjellstyret hadde møte 5. mars. Les referat fra møtet her.
(10. mars)