Foto: E. HagenPå Venabygdsfjellet er det viktige vinterbeiter for villreinen, og i perioden fra før jul til 1. mai er det innført stopp- og parkeringsforbud langs fv 27. Hensikten er å minimere mennesklig ferdsel inn i sentrale villreinområder vinterstid.
Villreinen er med sin tjukke og kraftige vinterpels, og "spesialkonstruerte" truger, godt tilpasset et tøft vinterklima. En ensidig og tørr kost i form av lav og til dels vissent gress egner seg imidlertid kun som vedlikeholdskost, og reinen går for tiden på sparebluss. Det milde været i jula og påfølgende kulde på nyåret gjør at reinen må bruke mer energi for å grave seg ned til maten. Er du i fjellet og ser rein, så oppfordrer vi til å nyte synet på avstand, og unngå unødige forstyrrelser. Rein Snodolhogda900px(12. januar)


Stor reinsflokk i Snødølhøgda 10. januar. Foto: E. Hagen