Møtereferat fra fjellstyremøte onsdag 18. desember finner du her.
(20. januar).