Les referat fra fjellstyremøte onsdag 30. oktober her. (6. november)