Vi har per 1. oktober mottatt rapporter fra 78 % av løste jaktkort i september. Med justering for de som enda ikke har rapportert, har vi nådd et uttak på 15 % av taksert bestand. Fjellstyret har derfor besluttet å ikke åpne for ytterligere rypejakt i 3. periode (f.o.m. 5. oktober). Jakt på hare, orrfugl, og andre småviltarter kan imidlertid utøves mot løsing av småviltkort i lokale butikker.

Vi oppfordrer samtidig dere som ikke har sendt rapport om å gjøre det her, også om det ikke er felt vilt eller kortet ikke er benyttet. Vi skal også ha en vinge fra hver skutte rype. Send i papir/kartong eller legg i kasse utenfor fjellstyrekontoret.

(1. oktober)