RypetakstResultatene fra årets rypetaksering i statsallmenningene i Ringebu er klare. Det innføres fra jaktstart 15. september dagskvote på 1 rype per jeger per dag i felt 1(Venabygdsfjellet) og felt 2 (Friisvegen), og 2 ryper per dag i felt 3 (Breijordene). Det oppfordres til å spare stamfugl.Samlet for alle tre jaktfeltene er det beregnet en tetthet på 5 fugler per km2, mot 8 i 2012. Det synes å være en nedgang i felt 1 (Venabygdsfjellet) og felt 2 (Friisvegen), mens det er oppgang i felt 3 på Breijordene.


Produksjonen målt i antall kyllinger per høne har gått opp fra 4,1 i 2012 til 5,3 i år. Det ser ut til å være best tilslag i felt 3.   

Tilbakemeldinger fra taksørene viser større kull enn i fjor og bra størrelse på kyllingene. I tillegg er det funnet en del enslig fugl og par. 

Ut i fra et forsvarlig uttak på ca. 15 % av bestanden legges taksering, inntrykk fra treningsfelt og jaktrapporter til grunn for vurdering av jakt i tredje periode (5.10.-23.12.). Administrasjonen følger opp innrapportering fortløpende i og etter septemberjakta, og tar i samråd med fjellstyret en beslutning om videre opplegg så snart som mulig etter den 24. september.

Jegere skal sende jaktrapport umiddelbart etter endt jakt, fortrinnsvis via fjellstyrets nettside.

Les mer om bakgrunn for vedtaket her.


Tetthet, ryper per km2 2009          2010        2011        2012          2013
Felt 1 (Venabygdsfjellet)      4 (2-8) 2 (1-4) 2 (1-3) 7 (5-10) 3 (2-4)
Felt 2 (Friisvegen) 5 (3-10)
8 (4-16) 3 (2-5) 12 (8-17) 4 (3-7)
Felt 3 (Breijordene) 9 (5-17) 9 (5-14) 7 (5-14)
4 (3-7) 9 (7-12)
Samlet 3 (2-6) 8 (4-12) 5 (3-9) 

Kyllinger per høne 2009     2010     2011     2120     2013
Felt 1 (Venabygdsfjellet)      2,8 3,4 4,2  4,0 4,2
Felt 2 (Friisvegen) 2,1 5,9 3,0 4,9 4,1
Felt 3 (Breijordene) 3,8 5,9 6,1 2,5 7,5
Samlet 4,4 4,1 5,3

 

Område Ryper / km2 ( 90% sikkerhet ) Ant kyllinger / høne
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Felt 1 6 (3-12) 6 (4-10) 4 (2-8) 2(1-4) 6 2,8 2,8 3,4
Felt 2 23 (13-40) 12 (7-19) 5 (3-10) 8(4-16) 10 3,6 2,1 5,9
Felt 3 22 (12-40) 13 (10-19) 9 (5-17) 9(5-14) 8,6 6 3,8 5,9