reinsbukk thumbVi har i dag sendt ut tilbud om reinsjakt til reserver. Tilgjengelige kort er fordelt på samme måte som ved ordinær trekning, med frie dyr først.

For innenbygdsboende har vi kommet til og med nr 51 på lista, og det er fortsatt mulighet for at de siste på lista får tilbud senere i sommer. For utenbygdsboende har vi kommet til og med nr 11, og det er lite trolig at vi kommer lenger ned før jakta tar til. Interesserte kan imidlertid melde seg for overtakelse av kort under jakta.

Reserver som ikke vil benytte seg av tilbud som kommer i posten bes gi beskjed til fjellstyrekontoret så snart som mulig. (21. juni)