Imsdalsvegen thumb2Maskinentreprenør Rolstad har de siste dagene satt i stand Imsdalvegen på strekningen fra Imsdalsgardene til Søre Imssjø. Det gjenstår noe grøftrensk og høvling, men det er påkjørt masse, slik at veien er klar for gjennomkjøring fra Friisvegen til Imsroa.
Elveløpet ved brua over Åsta skal også rettes opp, for å unngå ytterligere skader på den nye brua fra i fjor.
(17. juni)