reinmyr thumbDa er villreinjakta for utenbygdsboende trekt. Trekningslista for de som har fått jakt i Ringebu statsallmenninger finner du her. Reserver er oppført nederst i lista.
Vær oppmerksom på at Ringebu fjellstyre har tildelt jegerne forskjellige jakttider (dette kommer ikke fram av listene som blir liggende på fjellstyrene.no og inatur.no).