Reinmyklebyskarven thumbVillreinutvalget og rettighetshavere i Rondane sør registrerer villreinens arealbruk gjennom store deler av året. På vårparten er vi spesielt interessert i å se på trekk til kalvingsområdene. En uke før kalvingen tar til for fullt ser vi at simlene begynner å finne sine vante plasser.
Her er noen glimt fra fjelloppsynets flytur i de sørlige områdene tidligere i uka(8. mai).