Kloremerker-thumbGjennom DNA-undersøkelser av hår, møkk og vevsprøver ble det i 2012 påvist 137 forskjellige bjørner i Norge. Fem av disse var i løpet av året innenfor Ringebu kommunes grenser, alle hanner.

Dette går fram av rapport fra Bioforsk og rovbase.no. Alle de fem bjørnene som var på besøk i Ringebu i fjor var kjent gjennom tidligere DNA-analyser. To av dem ble skutt under skade- og lisensfelling i Stor-Elvdal. Hannbjørnen med individnavnet OP1 ble i oktober felt ved Mykleby, og veide visstnok 315 kg. Den andre, ST11, ble også felt ved Mykleby.

Etter en gjennomgang av rovbasen og diverse rapporter fra Bioforsk ser det ut til at det i perioden 2006-2012 har vært 14 forskjellige hannbjørner innom Ringebu. Hele 11 av disse er i perioden skutt under skade- eller lisensfelling, hvorav to i Ringebu. De tre gjenlevende ble alle registrert i kommunen i 2012. Disse har benevnelsen OP2, HE78 og HE88. Interesserte kan selv gå inn i rovbasen og se om disse dukker opp igjen i DNA-analysene for 2013.

Bjørnen under ble felt i Imsdalen i 2009, og var den første som ble felt under lisensfelling i Oppland. Individet viste seg å være 11 år og veide 243 kg.

Bjørnefall-Rundhalla-11

Foto: E. Hagen