Kontrollkort villreinDet er tid for oppsummering av reinsjakta, og vi minner om at alle kontollkort skal leveres til fjellstyrekontoret. Det gjelder også om det ikke er felt dyr. I tillegg skal det leveres underkjeve av felt dyr. Den skal være skikkelig rengjort, og påført utfylt kjevelapp. Send per post, eller legg i trekasse utenfor fjellstyrekontoret. Ikke pakk kjeven inn i plast!

(14. oktober)