RypetakstResultatet fra rypetakseringen i statsallmenningene i Ringebu er klart.

Les mer her. (31. august)

2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Felt 1 6 (3-12) 6 (4-10) 4 (2-8) 2(1-4) 6 2,8 2,8 3,4
Felt 2 23 (13-40) 12 (7-19) 5 (3-10) 8(4-16) 10 3,6 2,1 5,9
Felt 3 22 (12-40) 13 (10-19) 9 (5-17) 9(5-14) 8,6 6 3,8 5,9