Kommunevalget er unnagjort, og det er oppnevnt nytt fjellstyre for årene 2011-2015. Les mer her. (25. november)