Fjellstyret har 10 robåter til utleie. Disse kan leies for kr 100,- pr. døgn, inkl. tilbud om lån av flytevester. 


Båtene leies ut på følgende steder:  

Lundes Turisthandel: Flaksjøen - 2 glassfiberbåter

Lauritz Dalbakk, Fåvang:    Øvre Samtjønnet - trebåt
Nedre Samtjønnet - trebåt


G-sport, Ringebu:

Nordre Imssjøen - glassfiberbåt
Søre Imssjøen - glassfiberbåt
Indre Åsdalsjønn - glassfiberbåt
Framre Åsdalstjønn - trebåt 
Nordre Breitjønn - glassfiberbåt 
Søre Breitjønn - glassfiberbåt                 

Vi oppfordrer alle til å behandle båtene med skånsomhet. Trebåter må ligge i vannet for ikke å tørke ut, og glassfiberbåter må dras inn i etablerte støer, slik at disse ikke ligger og slår mot steiner i vannkanten. Ta kontakt med fjelloppsynet eller fjellstyrekontoret ved spørål eller mangler.