Andre hytter og buer

Brettingsdalsbua ligger såvidt over grensa til Setningen og Atnedal statsallmenninger, men blir mye benyttet som turmål og av jegere og fiskere som har statsallmenningene i Ringebu som utgangspunkt. Bua er åpen for alle.

Gjeterbua i Brettingsdalen er disponert av Brettingsdalen fegjeting og blir benyttet i forbindelse med fedrifta. Bua er ikke åpen for allmenheten.

Remdalsbua ligger i Remdalen ved nedkjøringa til Åsdalen. Den disponeres av Vekkom gjeterlag og er ikke åpen for allmennheten.

Kluftbua disponeres av Vekkom gjeterlag, men står åpen for allmennheten.

Svælhøgdbua er ei gammel steinbu bygd i forbindelse med sauegjetinga. Bua er åpen for alle.

Stulsbua i Samdalen disponeres av Brekkom gjeterlag og er åpen for alle.

Gråhøgdbu og Jammerdalsbu eies og drives av Den Norske Turistforening. Dette er selvbetjeningshytter og nøkler til hyttene må lånes gjennom DNT.

Ved Imssjøene har fjellstyret satt opp gapahuker som står til allmenn benyttelse.

Langrompehytta ligger langs fv 27 over Venabygdsfjellet. Leies ut på døgnbasis i barmarkssesongen.

Trolldalsbua ligger innerst i Samdalsvegen/Allmenningsvegen. Leies ut på døgnbasis i barmarkssesongen.

Friisbua langs Friisvegen er forbeholdt fjellstyret og deres ansatte, og er ikke åpne for allmenheten.